Thông báo phục vụ ngoài giờ

Thư viện Tạ Quang Bửu mở cửa phục vụ ngoài giờ từ ngày 01/10/2020

Từ ngày 01/10/2020, Thư viện Tạ Quang Bửu mở cửa phục vụ ngoài giờ 4 phòng đọc chuyên ngành 411, 402, 419, 526 và các phòng tự học:

  • Thứ 2 - thứ 6: 08h00 – 21h00
  • Thứ 7, Chủ nhật: 08h00 – 16h00

Trân trọng thông báo!