Thông báo khảo sát trực tuyến về chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Thư viện Tạ Quang Bửu tiến hành lấy ý kiến khảo sát về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ hiện có tại Thư viện. Kính đề nghị Quý bạn đọc vui lòng điền thông tin vào phiếu khảo sát sau: Link khảo sát: https://bit.ly/2KHONVL

Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Thư viện Tạ Quang Bửu tiến hành lấy ý kiến khảo sát về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ hiện có tại Thư viện. Kính đề nghị Quý bạn đọc vui lòng điền thông tin vào phiếu khảo sát sau:

Link khảo sát: https://bit.ly/2KHONVL
Thời gian khảo sát: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020.

Sự ủng hộ của Quý bạn đọc sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Thư viện Trường trong thời gian tới.
Trân trọng cảm ơn!!!
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU