Góc tặng sách

Thư viện Tạ Quang Bửu xin gửi tới các em sinh viên đã gửi tặng sách lời cảm ơn sâu sắc. Và Thư viện rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm cũng như yêu mến nhiều hơn của các em.

Sách tặng là nguồn tài liệu tham khảo giá trị dành cho bạn đọc của Thư viện trường, góp phần làm phong phú cho nguồn lực thông tin và là cơ sở để Thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc ngày một hiệu quả hơn.

Trong tháng 12 vừa qua Thư viện Tạ Quang Bửu nhận được 57 cuốn do các em sinh viên trường gửi tặng.

DANH SÁCH CÁ NHÂN TẶNG SÁCH

1. Đậu Viết Chiến (MSSV: 20184731) : 21 cuốn

2. Nguyễn Đức Mạnh (MSSV: 20196793): 13 cuốn

3. Đặng Xuân Thịnh (MSSS: 20163920): 6 cuốn

4. Hoàng Thiên Nga (MSSV: 20180509): 7 cuốn.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin gửi tới các em sinh viên đã gửi tặng sách lời cảm ơn sâu sắc. Và Thư viện rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm cũng như yêu mến nhiều hơn của các em.

Trân trọng cảm ơn

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU