Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) tổ chức tập huấn tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) đã tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc. Tham gia tập huấn có cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân và một số cán bộ thư viện của Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

Trong hai ngày 16 và 17/12/2020, trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện - Học viện Chính trị Công an nhân dân, Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) đã tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc. Tham gia tập huấn có cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân và một số cán bộ thư viện của Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

Hai chuyên đề được lựa chọn giới thiệu là: Chuyên đề “Thư viện số và số hóa Tài liệu” do TS Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) trình bày và Chuyên đề “Đọc sách hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” do Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) trình bày.

TS Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên Chi hội

Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) trao đổi tại lớp học

Toàn cảnh lớp tập huấn

Học viên lớp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) chụp ảnh lưu niệm cùng lớp học

 Có thể thấy, việc tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề nêu trên là hết sức hữu ích, không chỉ giúp các cán bộ thư viện của các trường Công an nhân dân nói chung và của Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Đồng thời, giúp cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, nắm rõ cách thức khai thác nguồn tài liệu tại Thư viện phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, qua hoạt động này thấy rằng, các thành viên Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phương hướng, nội dung công tác trọng tâm của Liên chi hội nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2020 - 2023 cũng như phát triển hơn nữa quan hệ phối hợp giữa các Thư viện.