Giờ phục vụ

1.     Phòng mượn giáo trình (P.111): từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng:   08h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 16h30

Sáng thứ 3 và sáng thứ 6 Phòng mượn giáo trình không phục vụ mượn trả để chấn chỉnh kho sách và xử lý nghiệp vụ.

2.     Phòng đọc chuyên ngành (402 - 411- 509 - 526):

Thứ 2 - thứ 6:   08h00 - 21h00
Thứ 7, CN :      08h00 - 16h00

3.     Phòng mượn sách tham khảo P.102 và các phòng đọc còn lại: từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng:     08h00 - 11h30
Chiều:   13h30 - 16h30

4.     Phòng Multimedia: từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng:    08h00 - 11h30
Chiều:   13h30 - 16h30

Các ngày lễ tết, Thư viện phục vụ theo thông báo của Nhà Trường.