Phòng đọc tự chọn

Thư viện Tạ Quang Bửu tổ chức mở 06 phòng đọc tự chọn phục vụ bạn đọc :
 
 * Phòng luận văn - luận án (P.304): gồm các luận án tiến sĩ, luận văn cao học của cán bộ trường Đại học Bách khoa HN hoặc của các cán bộ các cơ quan ngoài bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
 * Phòng đọc báo và tạp chí (P.404): Tại đây phục vụ các loại báo và tạp chí mới gồm các ngôn ngữ Việt Anh, Nga, bạn đọc muốn mượn các báo và  tạp chí của các năm cũ cần ghi phiếu yêu cầu và đưa cho thủ thư .
 
 * Phòng đọc chuyên ngành: Tài liệu xếp theo chuyên ngành khoa học theo vần chữ cái của bảng phân loại của Thư viện Quốc hội Mỹ LCC (tại tầng 4 và 5)
 
Thông tin chi tiết về tài liệu tại các phòng:
 
Phòng 402: phòng đọc chuyên ngành từ vần A - P
 
Phòng 411: phòng đọc chuyên ngành từ vần Q - S
 
Phòng 509: phòng đọc chuyên ngành từ vần T - TJ
 
Phòng 526: phòng đọc chuyên ngành từ vần TK - Z