Thông báo truy cập các CSDL điện tử toàn văn ScienceDirect

Science Direct là cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn bao gồm các tài liệu toàn văn của 3800 tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 04 chủ đề của 25 lĩnh vực khoa học của XNB Elsevier.

Kính gửi : Các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn trong trường

 Science Direct là cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn bao gồm các tài liệu toàn văn của 1,2 triệu bài tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 04 chủ đề lớn của 24 lĩnh vực khoa học của XNB Elsevier.

Hiện nay trường ĐHBK – Hà Nội là 1 trong 3 cơ sở giáo dục đại học nghiện cứu hàng đầu của cả nước được Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên cấp quyền sử dụng 2.432 bài tạp chí của CSDL Science Direct thuộc 8 chủ đề nhỏ sau:

·         Agricultural and Biological Sciences

·         Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

·         Chemical Engineering

·         Chemistry

·         Engineering

·         Environmental Science

·         Materials Science

·         Social Sciences

Thời gian truy cập đến 30 tháng 12 năm 2019.

Địa chỉ : http://www.sciencedirect.com/

Quyền truy cập CSDL Science Direct được mở theo dải IP, các máy tính kết nối internet của trường ĐHBK – Hà nội có thể truy cập.

Quý bạn đọc có yêu cầu truy cập từ xa xin liên hệ với Thư viện theo địa chỉ dưới đây

Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường ĐHBK Hà Nội xin trân trọng thông báo đến quý thầy cô, các anh (chị) học viên, cán bộ và sinh viên trong toàn trường để truy cập, sử dụng CSDL này.

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:  Thư viện Tạ Quang Bửu- Phòng Xử lý thông tin:

1.      Ông Hoàng Ngọc Chi: Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn , di động: 0906292098, CQ : 024.38694227

2.      Ông Nguyễn Anh Tuấn: Email: tuan.nguyenanh1@hust.edu.vn , di động 0913098368, CQ: 024.38694227

Thông báo này có kèm theo hướng dẫn truy cập (file đính kèm)

Trân trọng thông báo.

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU