Thông báo v/v dùng thử CSDL Britannica Online Academic Edition

Nhằm giúp cho Quý bạn đọc có những CSDL uy tín, chất lượng để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Thư viện Tạ Quang Bửu đã liên hệ với công ty Britannica để dùng thử nhằm giới thiệu đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường CSDL trực tuyến Britannica Online Academic Edition.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo đến toàn thể quý bạn đọc được biết để tìm kiếm thêm nguồn tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy và học tập và nghiên cứu cũng như nhận được ý kiến phản hồi về việc sử dụng cơ sở dữ liệu trên để Thư viện làm cơ sở cho kế hoạch bổ sung tài liệu điện tử trong năm học mới.

THÔNG TIN DÙNG THỬ

-  Thời gian dùng thử: Đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2017

 Phạm vi truy cập : Truy cập thông qua các địa chỉ IP tĩnh của trường ĐHBK Hà Nội.

-  Cách thức truy cập:

+ Video giới thiệu về CSDL Britannica:  http://edu.eb.com/Online/bol_video.html

+ Britannica Academic Edition:     http://academic.eb.com

+ Britannica Image Quest:              http://quest.eb.com

Mọi thắc mắc về sử dụng CSDL xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Ông Hoàng Ngọc Chi - Tầng 4 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu.

Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn ; Điện thoại: 043 8694227.

Trân trọng cảm ơn .

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU