Home Thời gian phục vụ bạn đọc
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Thời gian phục vụ bạn đọc

Tuỳ thuộc vào từng bộ phận mà thời gian phục vụ tại các phòng cũng khác nhau

1.     Phòng mượn giáo trình: từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng:   08h00 - 11h00
Chiều: 13h30 - 16h00

Riêng sáng thứ 3 Phòng mượn giáo trình không phục vụ mượn trả để chấn chỉnh kho sách và xử lý nghiệp vụ.

2.     Phòng đọc chuyên ngành (402 - 411- 509 - 518):

Thứ 2 - thứ 6:   08h00 - 21h00
Thứ 7, CN :      08h00 - 16h00

3.     Phòng mượn sách tham khảo và các phòng đọc còn lại: từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng:     08h00 - 11h30
Chiều:   13h30 - 16h30

4.     Phòng Multimedia: từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng:    08h00 - 11h30
Chiều:   13h30 - 16h30

Các ngày lễ tết, Thư viện phục vụ theo thông báo của Nhà Trường.