Home Tin tức Tin tức chung Lịch học bổ sung lớp Hướng dẫn SDTVHQ - K61
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Lịch học bổ sung lớp Hướng dẫn SDTVHQ - K61

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch bổ sung lớp Hướng dẫn Kỹ năng sử dụng thư viện hiệu quả:

Địa điểm: Phòng 227 Thư viện Tạ Quang Bửu

Thời gian: Thứ 4 ngày 02/11/2016:

Sáng: Kíp 1: 08h15 - 09h30: AP4 + AP5 + Đăng ký tự do

Kíp 2: 09h45 - 11h30: AP3 + Đăng ký tự do

Chiều: Kíp 1: 13h45 - 15h00 : CN2.01 + Đăng ký tự do

Kíp 2:  15h15 - 16h30: CN2.10 + Đăng ký tự do

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tự do đến sớm 5p để đăng ký học tại phòng 227.

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để xuất trình khi có yêu cầu.

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU