Home Tin tức Tin công nghệ
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Tin tức và sự kiện

Thông báo v/v dùng thử miễn phí CSDL điện tử Gale Cengage Learning

Nhà xuất bản Cengage Learning đã cấp quyền truy cập dùng thử 2 sản phẩm CSDL điện tử cho Trường ĐHBK Hà Nội bao gồm: Gale Virtual Reference Library và Academic One File đến hết ngày 15/07/2017.

 

Thông báo v/v dùng thử CSDL Britannica Online Academic Edition

Nhằm giúp cho Quý bạn đọc có những CSDL uy tín, chất lượng để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Thư viện Tạ Quang Bửu đã liên hệ với  công ty Britannica để dùng thử nhằm giới thiệu đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường  CSDL trực tuyến Britannica Online Academic Edition.

 

Thông báo v/v dùng thử CSDL IGI Global và Công cụ Turnitin Feedback Studio

Trong hoạt động của Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật do Đại học Bách Khoa Hà Nội là chủ tịch đã thành lập Liên hiệp thư viện các trường Đại kỹ thuật về "chia sẻ nguồn tin khoa học công nghệ và kỹ thuật" (Vietnam STE Consortium).

Hiện nay, Liên hiệp này đã liên hệ với nhà cung cấp để dung  thử 01 CSDL và 01 công cụ phân tích, phát hiện độ trùng của dữ liệu cho toàn liên hiệp (23 trường) đến hết ngày 26/10/2016.

 

Thông báo truy cập các CSDL điện tử toàn văn ScienceDirect

Science Direct là CSDL tạp chí điện tử toàn văn bao gồm 2257 tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 24 lĩnh vực khoa học của NXB Elsevier xuất bản trong giai đoạn 10 năm ( từ 2007 đến 2016).

Thời gian truy cập: 01 năm từ tháng 07 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017.

 

Chia sẻ cơ sở dữ liệu trực tuyến - Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng ý chia sẻ nguồn dữ liệu trực tuyến với bạn đọc của Thư viện Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bạn đọc từ Thư viện Tạ Quang Bửu có thể truy cập và tìm kiếm tài liệu tại trang sau:

 

Thông báo dùng thử miễn phí CSDL điện tử

Trong khuôn khổ hợp tác Liên hiệp thư viện kỹ thuật Việt Nam (Vietnam STE Consortium) về chia sẻ nguồn tin điện tử ngành khoa học - công nghệ & kỹ thuật do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội làm đầu mối và Công ty IGROUP Việt Nam (đại diện cho các nhà xuất bản) sẽ cấp phép bạn đọc của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và 22 trường thành viên được truy cập và khai thác thử CSDL điện tử hiện có như sau :

 

Thông báo Truy cập cơ sở dữ liệu ProQuest Central

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Thư viện Tạ Quang Bửu đã mua quyền truy cập CSDL Proquest năm 2014 từ liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử (Việt Nam Library Consortium ).

 

Thông báo về việc dùng thử miễn phí CSDL của Credo Reference

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, giảng viên và sinh viên, trường ĐHBK Hà Nội đã tham gia liên hiệp Thư viện Việt Nam về các nguồn tin điện tử được nhiều năm. Năm 2014, liên hiệp thư viện đã đầu tư bổ sung thêm cơ sở dữ liệu Credo Reference, Thư viện Tạ Quang Bửu được cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu từ tháng 3/2014 đến 30/8/2014.

 

Hội thảo giới thiệu CSDL Reaxys

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Thư viện Tạ Quang Bửu và Nhà xuất bản Elsivier, hiện nay nhà xuất bản đang có CSDL Reaxys về hóa học phù hợp với các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu về hóa học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Để bạn đọc tiếp cận và dùng CSDL này hiệu quả nhất, Nhà xuất bản Elsivier đã cử 1 chuyên gia sang trao đổi và thảo luận với cán bộ trường ĐHBKHN về nội dung và cách sử dụng CSDL này...

 

Thông báo v/v dùng thử miễn phí CSDL của Cengage

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Thư viện Tạ Quang Bửu và Công ty IGroup Việt Nam sẽ cấp phép bạn đọc của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội được truy cập và khai thác thử CSDL điện tử của nhà xuất bản Cengage Learning Products đến hết ngày 30/12/2013.

 
Trang 1 trong tổng số 4