Home Tin tức Tin công nghệ Chia sẻ cơ sở dữ liệu trực tuyến - Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Chia sẻ cơ sở dữ liệu trực tuyến - Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng ý chia sẻ nguồn dữ liệu trực tuyến với bạn đọc của Thư viện Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bạn đọc từ Thư viện Tạ Quang Bửu có thể truy cập và tìm kiếm tài liệu tại trang sau:

Địa chỉ trang tìm kiếm: 

http://lic.vnu.edu.vn/

http://find.lic.vnu.edu.vn/

Tài khoản và mật khẩu đăng nhập: tvdhbkhn/tvtqb

Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu và truy cập và các cơ sở dữ liệu toàn văn của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội tại trang trên.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin tại các trang sau:

1. Thư viện số tài liệu nội sinh:
http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://dlib.vnu.edu.vn/

2. Tạp chí Toán học MathSciNet:

http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://www.ams.org/mathscinet/ 

3. CSDL Credo Reference:
http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://search.credoreference.com/

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU