Home Tin tức Tin nghiệp vụ
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Tin tức và sự kiện

Hội nghị lần thứ 15 Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Ngày 16/6/2017, tại Đà Lạt, Hội nghị lần thứ 15 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ (gọi tắt là Liên hợp) đã được khai mạc, với sự tham gia của hơn 160 đại biểu đại diện cho 80 đơn vị gồm thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

 

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Được tổ chức từ ngày 27-28/9/2012 tại Phú Quốc, Kiên Giang, đây là cuộc họp có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng thông tin-thư viện với hơn 150 đại biểu từ 97 cơ quan, đơn vị thông tin, thư viện từ các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khác.

 

Cơ hội và thách thức của Thư viện Việt Nam

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là các thế hệ cán bộ thư viện, hơn 50 năm qua, sự nghiệp thư viện Việt Nam đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều cao. Những thành tựu đã đạt được không chỉ là niềm tự hào mà hơn thế, nó đã trở thành những cơ hội cực kỳ thuận lợi để thư viện Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

 

Xây dựng thư viện hạt nhân - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thư viện Việt Nam

Giải pháp xây dựng các thư viện đại học hạt nhân tại Việt Nam là một xu thế tất yếu nhằm tạo nên sự liên kết hợp tác giữa các thư viện trong hệ thống khắc phục được sự hạn chế của mỗi thư viện và phát huy sức mạnh tổng thể trong sự thống nhất tập trung.

 

Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

Humboldt-re

Cuốn Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam (gọi tắt : "Kỷ yếu Humboldt 2010") vừa được Nhà xuất bản Tri Thức giới thiệu với bạn đọc cả nước trong một đợt những hoạt động văn hoá có ý nghĩa bao quát hơn, được tổ chức nhân ngày giỗ lần thứ 85 của nhà cách mạng, nhà văn hoá Phan Châu Trinh (24.3.1926 - 24.3.2011).

 

Hoạt động dịch vụ thông tin thư viện tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Sự phát triển của hoạt động dịch vụ thông tin thư viện trong hiện tại và tương lai mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thư viện sẽ tồn tại và phát triển chủ yếu thông qua việc cung cấp dịch vụ hơn là dừng lại ở việc xây dựng và lưu giữ các bộ sưu tập...

 

Mượn liên thư viện

Một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng giáo dục đại học chính là khả năng cung cấp nguồn tin và khả năng thúc đẩy việc tự học và tự nghiên cứu trong sinh  viên. Bên cạnh đó, vấn đề đón đầu và tranh thủ các thành tựu khoa học công nghệ của thế giới trong tiến trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế của đất nước ta cũng đặt ra cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam những thách thức đáng kể...

 

Lựa chọn và ứng dụng khung phân loại LC tại Thư viện ĐHBK Hà Nội

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, thông tin về kỹ thuật, công nghệ luôn được cập nhật, thay đổi từng ngày từng giờ, công nghệ ngày càng hiện đại hơn, có nhiều môn loại mới ra đời.

Bảng phân loại 19 lớp được Thư viện sử dụng từ khi thành lập đến nay đang bộc lộ nhiều bất cập

 

Đóng dấu chủ quyền vào trang 17 hay "Made in Vietnam"?

Câu chuyện 1: Đóng dấu chủ quyền vào trang 17 hay "Made in Vietnam"? Tại sao thư viện chị đóng dấu trang 11 ? Tại sao không đóng dấu vào trang 17? Tại sao lại phải đóng dấu vào trang 17? Tại vì ở trường dạy thư viện người ta dạy đóng dấu trang 17? Tại sao ở trường dạy thư viện người ta dạy đóng dấu trang 17?

 

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN) tại Việt Nam

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN) tại Việt Nam
Tin đưa ngày: 23/07/2010
ISBN là chữ viết tắt của International Standard Book Number (Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách), là mã số tiêu chuẩn quốc tế để xác định một quyển sách.

 
Trang 1 trong tổng số 2