CSDL Ebrary Academic Complete

Thông báo cập nhật tháng 01/2021: Tạm dừng truy cập CSDL Ebrary, kính mong quý vị thông cảm. Thư viện sẽ thông báo lại khi HUST được cấp quyền truy cập lại vào CSDL. Trân trọng.
 
--------------------
 
 
Trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục sử dụng CSDL Ebrary Academic complete từ tháng 15/10/2019 đến 24/10/2020.  CSDL này truy cập trực tuyến tới 178.835  đầu sách  đa ngành như nghiên cứu hàng không vũ trụ, điện tử, năng lượng, khoa học và kỹ thuật môi trường ... của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Princeton University Press, Taylor & Francis, Wiley thông qua địa chỉ IP tĩnh của Trường, không giới hạn số lượng người truy cập.
 
Link Hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary Academic complete
 
Thông tin chi tiết mời quý vị tham khảo tại địa chỉ sau: http://library.hust.edu.vn/node/65
Không đặt