Thư viện số

Thư viện số được xây dựng dựa trên nguồn lực nội sinh, chủ yếu là bài giảng điện tử, luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ bảo vệ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thư viện sử dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace để quản trị tài nguyên số.

Link liên kết đến trang Thư viện số: http://dlib.hust.edu.vn

Không đặt