Sử dụng phòng học nhóm

Không đặt
Bắt đầu từ năm học 2007-2008, Thư viện Tạ Quang Bửu đưa vào sử dụng 2 phòng học nhóm (501 -> 502) để phục vụ bạn đọc. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng phòng học nhóm phải làm các thủ tục đăng ký sử dụng như sau:

- Nộp đơn đăng ký tại phòng 518 Thư viện Tạ Quang Bửu

- Đơn đăng ký gồm: mục đích, số người, thời gian học nhóm và chữ ký của giáo viên hướng dẫn.

Liên hệ:

ĐT: (04) 8692243

Email: bklib@mail.hust.edu.vn