Biên dịch và áp dụng AACR2 ở Việt Nam

Không đặt
Ngày 20-04-2009 Hội thảo Biên dịch và áp dụng AACR2- Quy tắc Biên mục Anh - Mỹ (Anglo - American Cataloguing Rules) đã diễn ra tại Trung tâm Khoa học Công nghệ Quốc gia (NASESTI) do Tổ chức The Atlantic Philantropies (Hoa kỳ) tài trợ.
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các cán bộ lãnh đạo ngành Thư viện, giảng viên dạy biên mục của các trường đại học, các cán bộ làm công tác biên mục  tài liệu thư viện thuộc các trường Đại học,  các viện nghiên cứu, Trung tâm Học liệu trong toàn quốc.  Thư viện Tạ Quang Bửu có 2 cán bộ tham gia hội thảo.
Hiện nay, các Thư viện đã và đang sử dụng chuẩn ISBD cho công tác biên mục. Từ năm 2007 Vụ Thư viện đã có khuyến cáo các thư viện Việt nam nên sử dụng 3 chuẩn là AACR2 , DDC và MARC21 cho công tác biên mục.  AACR2 là một chuẩn mới được giới thiệu đưa vào sử dụng để hỗ trợ hoặc thay thế các chuẩn biên mục đã có như  ISBD.  Việc áp dụng AACR2  sẽ tạo ra sự thống nhất trong công tác biên mục đồng thời tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin được dễ dàng.
 
Hội thảo đã tập trung vào các nội dung chính:
 
1/ Báo cáo công tác biên dịch AACR2.
 
2/ Báo cáo các vấn đề liên quan đến việc dịch và áp dụng AACR2.
 
3/Việc ứng dụng AACR2 ở một số thư viện.
 
4/ Công tác giảng dạy AACR2 ở Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)...
 
Ngoài các nội dung trên, Hội nghị tập trung Thảo luận một số vấn đề chưa thống nhất trong công tác biên mục như: Cách viết các dấu trong mô tả Tên tác giả, một số cách viết tắt trong chuẩn AACR2....Sau khi thảo luận, các ý kiến đã tập trung đề nghị: Thư Viện Quốc Gia Việt Nam nên xây dựng "Hồ sơ tiêu đề chuẩn" nhằm giúp cho công tác biên mục được thống nhất.
 
Tin và ảnh : Ths.Hà Thị Huệ - Trưởng Phòng Xử lý thông tin