Giờ mở cửa

GIỜ MỞ CỬA THƯ VIỆN

  1. 4 phòng đọc chuyên ngành: 402, 411, 419, 526
  • Thứ 2 đến Thứ 6:  08h00 --> 21h00
  • Thứ 7, Chủ nhật:   08h00 --> 16h00
  1. Các phòng còn lại: làm việc theo giờ hành chính, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
  • Sáng: 08h00 --> 11h30
  • Chiều: 13h30 --> 17h00

Lưu ýPhòng mượn giáo trình (P.111): sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần không phục vụ mượn trả tài liệu để chấn chỉnh kho sách và làm công tác nghiệp vụ.