Sách mới

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG CÁC TỔ CHỨC (MANAGING CHANGE IN ORGANIZATIONS)

Tác giả: Phạm Vũ Khiêm, Hứa Thùy Trang

Nhà xuất bản: Nxb. Bách Khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 200 tr.

Chủ đề: Quản lý; Tổ chức;

Vị trí: HD58.8 .PH104K 2018  -  Phòng đọc 402 - Thư viện Tạ Quang Bửu        

Tóm tắt: Cuốn sách Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức (Managing change in Organizations) là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu và làm chủ những thay đổi trong tổ chức nói chung và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp nói riêng. Cuốn sách gồm 8 chương, bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi tổ chức Chương 2: Những rào cản đối với thay đổi tổ chức Chương 3: Văn hóa thay đổi của tổ chức Chương 4: Hai mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ chức Chương 5: Hoạch định và kế hoạch thay đổi tổ chức Chương 6: Tổ chức thực hiện và quản trị kế hoạch thay đổi Chương 7: Truyền thông cho sự thay đổi tổ chức Chương 8: Thay đổi và phát triển tổ chức