Sách mới

TÀI NGUYÊN KHÍ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Tác giả: Bỳ Văn Tứ, Nguyễn Quốc Tín

Nhà xuất bản: 2018

Năm xuất bản: Nxb. 

Khoa học và kỹ thuật

Số trang: 236tr.

Từ khóa: Khí thiên nhiên; Ngành công nghiệp; Việt Nam

Vị trí: HD958 .B600T 2018 - Phòng đọc 402 - TVTQB        

 Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, cập nhật cho người đọc, đặc biệt đối với các học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, các nhà khoa học công nghệ và những người làm việc hoặc quan tâm trong lĩnh vực dầu khí thì đây là một tài liệu tra cứu thông tin có giá trị về khí tự nhiên, công nghệ khai thác, chế biến và những ứng dụng trong các ngành công nghiệp và dân dụng. Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản, những thông tin về khí thiên thiên thế giới; công nghệ khai thác, thu gom, vận chuyển và chế biến, sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu, nguyên liệu hóa chất – hóa dầu; hiện trạng, triển vọng, xu hướng phát triển của ngành Công nghiệp khí thiên nhiên ở Việt Nam và thế giới.