Biểu mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu

Bạn đọc có thể gửi yêu cầu bổ sung tài liệu cho Thư viện Tạ Quang Bửu bằng cách tải xuống biều mẫu sau, điền thông tin và gửi lại cho cán bộ Thư viện tại các phòng phục vụ.

Mọi thắc mắc về yêu cầu bổ sung tài liệu, quý vị có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Bộ phận bổ sung, Phòng Xử lý thông tin - P.401 Thư viện Tạ Quang Bửu

ĐT: (024) 38694227

Email: tvtqb@hust.edu.vn

Download biểu mẫu tại đây:

1. Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu nội văn

2. Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu ngoại văn