Nộp lưu chiểu Đồ án tốt nghiệp / Luận văn / Luận án: Quy định, hướng dẫn

I . LƯU CHIỂU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Yêu cầu

 • File mềm ĐATN là 1 file duy nhất, định dạng PDF, chứa toàn bộ nội dung đồ án và được sắp xếp theo thứ tự dưới đây, bao gồm: Trang bìa, Phụ bìa, Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp (Bản scan hoặc chụp lại có chữ kí của Trưởng Bộ môn, Giáo viên hướng dẫn và Sinh viên thực hiện). Mục lục. Phần nội dung, Phụ lục (nếu có)
 • File được đặt tên theo quy tắc: DA-MSSV (vd: DA-20151234.pdf)
 • File không cài đặt bất cứ một loại mật khẩu nào
 • File PDF có dung lượng <10MB. (Nếu file đồ án có dung lượng lớn hớn 10MB thì sinh viên cần nén file trước khi nộp lưu chiểu)

2. Thời gian và cách thức nộp

Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày sinh viên hoàn thành các thủ tục bảo vệ tại Khoa/Viện

Sinh viên nộp đồ án về Thư viện TẠI ĐÂY

3. Xác nhận nộp lưu chiểu đồ án thành công

 • Sau khi nhận được lưu chiểu, Thư viện sẽ kiểm tra tính hợp lệ của ĐATN và gửi thư xác nhận tới sinh viên (theo email đã khai báo trong biểu mẫu trên) trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Thư viện sẽ chứng nhận việc sinh viên đã nộp lưu chiểu đồ án tốt nghiệp cho Thư viện Tạ Quang Bửu tại Cổng thông tin sinh viên khi thanh toán ra trường.

 

II. LƯU CHIỂU LUẬN VĂN - LUẬN ÁN

1. Thời gian nhận

-  Trong tháng 5 và tháng 11, Thư viện nhận từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

·        Sáng từ 8h00 đến 11h30

·        Chiều từ 13h30 đến 16h30

Các tháng còn lại: Thư viện nhận vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

2. Thủ tục

BAO GỒM:

a) Luận văn / Luận án chính thức: 01 bản

-  Đối với Luận văn thạc sỹ: Có giấy xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sỹ đóng phía sau trang Phụ bìa luận văn đủ chữ kí của Chủ tịch hội đồng ; Người hướng dẫn và học viên.

-  Đối với Luận án tiến sỹ: Sau luận án có đóng các giấy: Quyết định thành lập hội đồng, danh sách hội đồng hội đồng, nghị quyết, các nhân xét luận

b) Tóm tắt luận văn / luận án: 01 bản

c) Đĩa CD (hoặc DVD): 01 đĩa, trong đó bao gồm:

-    Nội dung Luận văn / Luận án bản chính (cả trang bìa)

-    Tóm tắt luận văn / luận án

3. Lưu ý

 • Luận văn / Luận án và tóm tắt được lưu ở định dạng DOCX (hoặc TEXT) và PDF (Để hạn chế vi phạm bản quyền khi đưa lên Thư viện số): 
 • Luận văn / Luận án và bản tóm tắt được ghi trong CD/DVD phải trùng khớp với Bản in chính thức.
 • Các nội dung trong file Luận văn / Luận án  được sắp xếp theo đúng trình tự bản giấy in (01-Bìa cứng, 02-Phụ bìa, 03-Lời cảm ơn, 04-Lời cam đoan, 05-DM viết tắt, 06-DM bảng, hình vẽ, sơ đồ, 07- Phần mở đầu, 08- Nội dung, 09- DM Tài liệu tham khảo, 10- Phụ lục (nếu có)) và chỉ lưu trong 1 file không tách rời.
 • File KHÔNG ĐẶT PASSWORD, hoặc MÃ HÓA hay các chương trình bảo vệ. 
 • Vỏ đĩa là loại vỏ cứng kích thước dày 0.5 cm, dài 14 cm, rộng 12 cm
 • Nhãn đĩa (giống trang phụ bìa)

4. Thể thức

(File đính kèm)

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Thông tin thư mục - Thư viện Tạ Quang Bửu

 • Địa chỉ:     Phòng P.220A - Thư viện TQB
 • ĐT:           (024) 2215 3287     
 • Email:       tvtqb@hust.edu.vn