Open Educational Resources

Nguồn học liệu mở (OPEN EDUCATIONAL RESOURCES – OER) là tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng, tái sử dụng hoặc tái phân phối một cách tự do, miễn phí.

OER góp phần tạo ra sự bình đẳng trong giáo dục trong việc tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao và miễn phí với giấy phép mở. OER đang là xu thế mới của giáo dục và đào tạo trong việc tạo lập và chia sẻ tri thức.

Thư viện Tạ Quang Bửu tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc một số nguồn học liệu mở có giá trị và phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của Trường:

 1. Thư viện miễn phí của Bill Gates

https://openstax.org/

 1. Đại học Cambridge

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access

 1. Open Textbook Library của Đại học Minnesota – Mỹ

https://open.umn.edu/opentextbooks

 1. Nhà xuất bản WILEY
  https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/index.html
 1. Nhà xuất bản Springer – SpringerOpen

https://www.springeropen.com/

 1. Danh mục tạp chí truy cập mở: DOAJ

https://doaj.org/

 1. Thư viện khoa học công cộng mở: PLOS

https://plos.org/

 1. Nhà xuất bản khoa học mở: INTECHOPEN

https://www.intechopen.com/

 1. Cơ sở dữ liệu mở dùng chung: OERCOMMONS

https://www.oercommons.org/hubs/stem-literacy

10. Luận văn, luận án 

https://oatd.org/