Thông báo phục vụ sinh viên K65

Sinh viên K65 sử dụng Thư viện Tạ Quang Bửu (khi chưa có thẻ sinh viên) như sau: Xuất trình giấy báo nhập học tại các phòng phục vụ.

Sinh viên K65 sử dụng Thư viện Tạ Quang Bửu (khi chưa có thẻ sinh viên) như sau:
1. Xuất trình giấy báo nhập học tại các phòng phục vụ.
2. Tham khảo các thông tin về hướng dẫn sử dụng thư viện trên Website và Fanpage Thư viện cũng như nội quy dán trước cửa phòng phục vụ.
Website thư viện: http://library.hust.edu.vn
Mã QR Fanpage:  

Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU