Thông báo phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Theo thông báo từ Nhà trường về việc nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 01/01/2021, Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ như sau: Từ ngày 01/01/2021 (thứ 6) đến ngày 03/01/2021 (chủ nhật): Thư viện nghỉ phục vụ.

Theo thông báo từ Nhà trường về việc nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 01/01/2021, Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ như sau:
- Từ ngày 01/01/2021 (thứ 6) đến ngày 03/01/2021 (Chủ nhật): Thư viện nghỉ phục vụ.
- Từ ngày 04/01/2021 (thứ 2): Mở cửa phục vụ bình thường cả ngoài giờ hành chính.

Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU