Thông tin dành cho khách

Chào mừng bạn đến với Thư viện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trong những Thư viện lớn nhất trong hệ thống thư viện đại học ở Việt Nam, với vốn tài liệu khoa học kỹ thuật đa dạng về loại hình và lĩnh vực.

Tra cứu tài liệu trong thư viện

Hiện nay Thư viện có nhiều bộ sưu tập khác nhau, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc. Để truy cập vào nguồn tài nguyên của thư viện, bạn có thể tra cứu trực tuyến tại trang http://libopac.hust.edu.vn/ hoặc tìm hiểu thêm những hướng dẫn tra cứu nâng cao trong phần Trợ giúp.

Bạn có thể tra cứu ngay tại Thư viện hoặc tìm trên hệ thống tra cứu trực tuyến của chúng tôi.

Tham quan thư viện

Thư viện Bách Khoa đặt tại tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu trong khuôn viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong đó có các phòng đọc sách tại chỗ và các phòng cho sách mượn về nhà. Bạn có thể được đọc (mượn) các loại sách giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí, luận văn, luận án, từ điển ...

Bạn có nhu cầu đến tham quan tìm hiểu Thư viện chúng tôi, xin liên hệ theo số điện thoại (84-4) 3869 2243 hoặc gửi e-mail đến tvtqb@hust.edu.vn .

Đăng ký làm Thẻ bạn đọc

Thư viện Tạ Quang Bửu mở cửa phục vụ tất cả các đối tượng bạn đọc có nhu cầu. Nếu bạn không phải là cán bộ, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và muốn sử dụng Thư viện, xin mời bạn đăng ký làm Thẻ bạn đọc để có thể sử dụng các dịch vụ của Thư viện.

Thể lệ đăng ký làm Thẻ bạn đọc bạn có thể tham khảo tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Các dịch vụ khác trong thư viện

Bên cạnh việc phục vụ mượn trả tài liệu, Thư viện cung cấp một số dịch vụ khác cho bạn đọc như sao lưu tài liệu, cung cấp thông tin theo yêu cầu, tổ chức các lớp hướng dẫn thư viện, tổ chức hội nghị, hội thảo, ...

Bạn đọc có yêu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại (84-4) 38692243 hoặc gửi e-mail đến tvtqb@hust.edu.vn .

Không đặt