Thông báo sử dụng CSDL SAGE

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo Chương trình kích hoạt truy cập cho toàn bộ Quý Thầy/cô và các em sinh viên vào Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của Nhà xuất bản SAGE Publications Limited, chi tiết như sau

Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” do Trường đại học Kinh tế Quốc dân là đầu mối đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021. Thư viện trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã đăng ký và chính thức trở thành thành viên của Thư viện Điện tử dùng chung.
Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo Chương trình kích hoạt truy cập cho toàn bộ Quý Thầy/cô và các em sinh viên vào Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của Nhà xuất bản SAGE Publications Limited, chi tiết như sau:

  • Địa chỉ truy cập:https://journals.sagepub.com/
  • Thời gian truy cập: 2021 – 2022
  • Phạm vi truy cập: Sử dụng trong các dải IP của HUST, không giới hạn số lượng truy cập đồng thời.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: CSDL SAGE

Thư viện Tạ Quang Bửu kính đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm thông báo tới các Thầy/Cô, sinh viên truy cập vào CSDL này để kiểm tra và có phản hồi về Thư viện Tạ Quang Bửu (theo mẫu gửi kèm: Test report) trước ngày 01/02/2021.

Mọi thông tin trao đổi xin được gửi về:

Thư viện Tạ Quang Bửu:  Email: tvtqb@hust.edu.vn.

Điện thoại: 0906 292 098 (Mr. Hoàng Ngọc Chi - Trưởng phòng Xử lý thông tin)

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU