Thông báo phục vụ từ ngày 22/02/2021

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ từ ngày 22/02/2021 như sau: Phòng mượn giáo trình P.111 và phòng đọc 411: Phục vụ bạn đọc trong giờ hành chính.

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ từ ngày 22/02/2021 như sau:
- Phòng mượn giáo trình P.111 và phòng đọc 411: Phục vụ bạn đọc trong giờ hành chính.
   Thời gian phục vụ: từ thứ 2 đến thứ 6:
                 Sáng:   08h00 - 11h30
                 Chiều:  13h30 - 17h00
- Các phòng khác: không phục vụ để làm công tác nghiệp vụ. Bạn đọc có nhu cầu mượn tài liệu xin liên hệ với cán bộ thư viện tại phòng 111 và 411.
- Ngoài giờ phục vụ trên, bạn đọc có thể tự học tại phòng 301, 303 và 418.
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU