Thông báo lịch phục vụ từ ngày 22/03/2021

Từ ngày 22/03/2021: Thư viện tiếp tục phục vụ bạn đọc ngoài giờ tại các phòng đọc 402, 411, 419, 526.

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ như sau:
- Từ ngày 22/03/2021: Thư viện tiếp tục phục vụ bạn đọc ngoài giờ tại các phòng đọc 402, 411, 419, 526.
Thời gian phục vụ bạn đọc:
Thứ 2 - thứ 6:   08h00 - 21h00
Thứ 7, chủ nhật:  08h00 - 16h00
- Các phòng đọc, phòng mượn khác: phục vụ trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU