Hội thảo trực tuyến: “KỸ NĂNG KHAI THÁC NGUỒN TIN KH&CN VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ”

Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với các thành viên thụ hưởng CSDL Science Direct cùng với NXB Elservier tổ chức Hội thảo trực tuyến: “KỸ NĂNG KHAI THÁC NGUỒN TIN KH&CN VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ”. Thời gian: 8h30-11h30, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác CSDL Science Direct của NXB Elservier hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK HN phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến: “KỸ NĂNG KHAI THÁC NGUỒN TIN KH&CN VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ”.

 Nội dung chính:

  • Khai thác CSDL Science Direct phục vụ nghiên cứu đào tạo;
  • Kỹ năng viết bài báo khoa học trên tạp chí của Elservier;
  • Các nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và đổi mớhi sáng tạo.

Thời gian: 8h30-11h30, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Hình thức: Hội thảo trực tiếp tại 05 điểm cầu từ các đơn vị thành viên kết hợp trực tuyến với các chuyên gia, bình duyệt viên của NXB Elservier.

Địa điểm: Tại Hà Nội, Quý Bạn đọc có thể đăng ký tham gia tại 1 trong 2 điểm cầu sau: Đại học Bách khoa Hà Nội và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

Quý Bạn đọc đăng ký tham gia Hội thảo TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, cùng ngày, tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia có tổ chức Triển lãm “Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế xã hội”. Quý Bạn đọc tham gia hội thảo và Triển lãm tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia sẽ được nhận quà tặng tài khoản đặc biệt để truy cập tới các CSDL trong nước, quốc tế của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo!