Thông báo lịch phục vụ dịp nghỉ lễ 2021

Không đặt
Ngày 21/04/2021 (Giỗ tổ Hùng Vương) và từ ngày 30/04 - 03/05/2021: Thư viện nghỉ phục vụ theo thông báo của Nhà trường.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch phục vụ dịp nghỉ lễ như sau:
- Ngày 21/04/2021 (Giỗ tổ Hùng Vương): Thư viện nghỉ phục vụ theo thông báo của Nhà trường.
- Từ ngày 30/04 - 03/05/2021: Thư viện nghỉ phục vụ theo thông báo của Nhà trường.
- Các ngày khác phục vụ bình thường, phòng đọc chuyên ngành 402, 411, 419, 526 phục vụ ngoài giờ hành chính theo lịch.
Trân trọng thông báo.
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU