Phòng đa phương tiện

Phòng Đa phương tiện (phòng 313):

Bạn đọc có thể tra cứu Internet miễn phí, tìm các tài liệu điện tử, tra cứu các CSDL của Thư viện.

Bạn đọc có thẻ phù hợp có thể sử dụng các dịch vụ trong đó truy cập vào CSDL của thư viện, truy cập Internet miễn phí để tìm kiếm thông tin.

Hướng dẫn sử dụng máy tính tra cứu trong phòng Đa phương tiện:

  • Xuất trình thẻ thư viện hợp lệ và đăng ký nhu cầu sử dụng với cán bộ quản lý.
  • Tuân theo hướng dẫn sử dụng máy, nếu khởi động lại phải báo cáo người quản lý.
  • Không được thay đổi cấu hình máy, không được Setup lại máy, không được cài đặt bất cứ mật khẩu nào vào máy.
  • Bạn đọc có thể tra cứu OPAC, các CSDL online và truy cập Internet tại các máy tính trong phòng.
  • Chỉ sử dụng các phần mềm đã được cài đặt sẵn để tra cứu, bạn đọc không được phép xóa hoặc cài đặt thêm các chương trình khác.
  • Không được tháo lắp bất cứ bộ phận nào của máy tính, không đưa tài sản phòng máy tính ra ngoài.
  • Nếu gây hỏng hóc hoặc vi phạm các điều trên đây, bạn đọc phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định.

Clip Hướng dẫn sử dụng phòng đa phương tiện:

 

Mọi vấn đề phát sinh, đề nghị bạn đọc liên hệ với cán bộ quản lý phòng đa phương tiện.