Kiểm tra tài khoản bạn đọc

Mỗi bạn đọc thư viện đều có một tài khoản lưu lại toàn bộ hoạt động của quá trình mượn trả tài liệu trong thư viện như thời gian mượn, số lượng mượn, ngày trả, số tài liệu còn nợ, v.v...

Bạn đọc có thể tra cứu tài khoản của mình tại nhà (qua Internet) theo hướng dẫn sau:

1. Vào trang web sau: http://libopac.hust.edu.vn/

2. Click vào mục "Đăng nhập" (phía trên bên phải màn hình)

3. Nhập "Username" và "Password" sau đó ấn "OK"
(Với lần đăng nhập đầu tiên thì mã bạn đọc và mật khẩu trùng nhau, và chính là mã số sinh viên/mã số cán bộ/mã bạn đọc)

4. Toàn bộ thông tin tài khoản bạn đọc sẽ được hiển thị.

Chú ý: Sau khi đăng nhập tài khoản lần đầu tiên, đề nghị bạn đọc vào phẩn "Thay đổi mật khẩu" để đổi mật khẩu của mình.

Mọi thắc mắc về tài khoản xin liên hệ:

Phòng Thông tin Thư mục (P.220A - Tầng 2 - Thư viện Tạ Quang Bửu)

Email: tvtqb@hust.edu.vn

Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn đăng nhập và kiểm tra tài khoản bạn đọc tại clip sau: