Phòng đọc tự chọn

Thư viện Tạ Quang Bửu tổ chức mở 06 phòng đọc tự chọn phục vụ bạn đọc :
 
 * Phòng luận văn - luận án (P.304): gồm các luận án tiến sĩ, luận văn cao học của cán bộ trường Đại học Bách khoa HN hoặc của các cán bộ các cơ quan ngoài bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
 * Phòng đọc báo và tạp chí (P.404): Tại đây phục vụ các loại báo và tạp chí mới gồm các ngôn ngữ Việt Anh, Nga, bạn đọc muốn mượn các báo và  tạp chí của các năm cũ cần ghi phiếu yêu cầu và đưa cho thủ thư .
 
 * Phòng đọc chuyên ngành: Tài liệu xếp theo chuyên ngành khoa học theo vần chữ cái của bảng phân loại của Thư viện Quốc hội Mỹ LCC (tại tầng 4 và 5)
 
Thông tin chi tiết về tài liệu tại các phòng:
 
Phòng 402: phòng đọc chuyên ngành từ vần A - P
 
Phòng 411: phòng đọc chuyên ngành từ vần Q - S
 
Phòng 419: phòng đọc chuyên ngành từ vần T - TJ
 
Phòng 526: phòng đọc chuyên ngành từ vần TK - Z
 
 
Quy trình sử dụng phòng đọc:
1. Tra cứu tài liệu trên trang http://libopac.hust.edu.vn/ --> biết được vị trí tài liệu.
2. Xuất trình thẻ sinh viên/thẻ thư viện tại quầy thủ thư trước khi vào phòng đọc. Đọc kỹ nội quy thư viện dán trước cửa phòng đọc trước khi vào.
3. Vào giá tự chọn tài liệu, chỉ lấy 1 cuốn mang ra bàn đọc, đọc xong trả lại bàn để tài liệu cho cán bộ thư viện xếp lên giá rồi mới lấy cuốn khác. 
4. Lúc ra về lưu ý kiểm tra lại tài liệu mang theo, tuyệt đối không mang tài liệu phòng đọc ra khỏi thư viện.
 
Clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ:

 
Bạn đọc có thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ vui lòng hỏi trực tiếp cán bộ thư viện.