Thanh toán ra trường

Bạn đọc phải hoàn thiện các thủ tục sau để hoàn tất việc thanh toán ra trường:
 
1. Trả toàn bộ số tài liệu đã mượn thư viện tại phòng mượn Sách tham khảo 102 và phòng mượn Giáo trình 111. 
 
2. Xuất trình thẻ Sinh viên và giấy thanh toán ra trường đến thanh toán tại:
    +  Phòng mượn giáo trình - phòng 111 Thư viện Tạ Quang Bửu
 
3. Trường hợp bạn đọc làm mất thẻ Sinh viên ; làm mất hoặc hỏng tài liệu, liên hệ trực tiếp với bộ phận trên để biết thêm chi tiết.