OCLC (Online Computer Library Center)

OCLC (Online Computer Library Center) được thành lập năm 1967 tại Ohio (Mỹ). Hiện nay, OCLC có hơn 70.000 thành viên thuộc 170 quốc gia.

OCLC là một tổ chức hợp tác thư viện toàn cầu, cung cấp các dịch vụ công nghệ được chia sẻ, nghiên cứu ban đầu và các chương trình cộng đồng cho các thành viên của nó và cộng đồng thư viện nói chung. Với hàng nghìn thành viên thư viện ở hơn 100 quốc gia, OCLC góp phần làm cho thông tin trở nên dễ tiếp cận hơn và hữu ích hơn.

Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), đã tham gia OCLC từ năm 2015 và đã đưa lên hàng chục nghìn biểu ghi dữ liệu nhằm đóng góp vào kho tàng dữ liệu đồ sộ của OCLC, giúp cho bạn đọc toàn thế giới có thể tiếp cận với nguồn tài nguyên của Thư viện Tạ Quang Bửu.

Một số sản phẩm do OCLC cung cấp:

  • WorldCat: là một CSDL mục lục liên hợp toàn cầu, lưu trữ trên 380 triệu biểu ghi thư mục (bib-record) với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo link cung cấp bên trên.
  • WorldShare: là chuỗi nền tảng, công cụ và ứng dụng của OCLC giúp cho các thành viên khai thác, chia sẻ và hợp tác nhằm sử dụng tối đa nguồn dữ liệu và tài liệu dồi dào của OCLC.

Các bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây: Sản phẩm - Dịch vụ của OCLC