Thông báo phục vụ ngoài giờ từ ngày 02/10/2023

Từ ngày 02/10/2023 (thứ 2): Thư viện phục vụ ngoài giờ hành chính tại 04 phòng đọc 402, 411, 419, 526.

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo kế hoạch phục vụ ngoài giờ như sau:
Từ ngày 02/10/2023 (thứ 2): Thư viện phục vụ ngoài giờ hành chính tại 04 phòng đọc 402, 411, 419, 526.
• Thời gian phục vụ như sau:
            Thứ 2 - thứ 6:      08h00 - 21h00
            Thứ 7, Chủ nhật:  08h00 - 16h00
Trân trọng thông báo,
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU