Liên hệ

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
 
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
 
1. Văn phòng
Phòng 204 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 3869 2243
Email:         tvtqb@hust.edu.vn
 
2. Ban Giám đốc:
+ Giám đốc: PGS. TS. Đinh Văn Hải
Phòng 321 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: 
 
+ Phó Giám đốc: ThS. Lê Thị Quyên
Phòng 209 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 3991 6005
 
3. Phòng Xử lý thông tin
Phòng 404 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 3869 4227
 
4. Phòng Dịch vụ thông tin tư liệu:
Phòng 526 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu 
Điện thoại: (84-24) 3991 6007
+ Phòng mượn giáo trình: 
Phòng 111 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu 
Điện thoại: (84-24) 3868 0493
+ Phòng mượn sách tham khảo: 
Phòng 102 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-4) 2215 3347
 
5. Phòng Thông tin - Thư mục
Phòng 304 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 2215 3287
 
Để có thể liên lạc trực tiếp với các cán bộ phụ trách chuyên môn, tham khảo Danh sách cán bộ.
 
THÔNG TIN YÊU CẦU
 
Tiếng Việt