V-COMPAS

Link truy cập: https://compas.vista.gov.vn/index.jsp

Compas là công cụ trực tuyến chạy trên nền tảng dữ liệu lớn (BigData) do KISTI (Hàn Quốc) phát triển. Nền tảng cho phép nhập cơ sở dữ liệu, sử dụng khai thác dữ liệu sẵn có, hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong quản lý công nghệ bằng kinh nghiệm và công nghệ thông tin mới nhất của Hàn Quốc.
Compas là công cụ hữu ích để phân tích, đánh giá hiện trạng và đưa ra dự báo từ đó định hướng công nghệ cần phát triển trong các ngành, lĩnh vực. Hệ thống hỗ trợ chuyên gia trong quá trình tìm kiếm dữ liệu và ra quyết định liên quan đến công nghệ, thông qua đánh giá các tài liệu về sáng chế, bài báo khoa học và kết quả nghiên cứu. Công cụ cũng giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin sáng chế, thị trường khoa học công nghệ, nhận dạng đối thủ cạnh tranh.
V-compas là sản phẩm tiếng Việt của Compas tại Việt Nam và hiện cho phép truy cập và sử dụng miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng: Xem File đính kèm

Thông tin hỗ trợ: tvtqb@hust.edu.vn