Phòng đọc tự chọn

Tiếng Việt
Trung tâm Truyền thông và Tri thức số tổ chức mở 05 phòng đọc tự chọn phục vụ bạn đọc :
 
 * Phòng luận văn - luận án (P.313): gồm các luận án tiến sĩ, luận văn cao học của cán bộ Đại học Bách khoa HN hoặc của các cán bộ các cơ quan ngoài bảo vệ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
  * Phòng đọc chuyên ngành: Tài liệu xếp theo chuyên ngành khoa học theo vần chữ cái của bảng phân loại của Thư viện Quốc hội Mỹ LCC (tại tầng 4 và 5)
 
Thông tin chi tiết về tài liệu tại các phòng:
 
Phòng 402: phòng đọc chuyên ngành từ vần A - P
 
Phòng 411: phòng đọc chuyên ngành từ vần Q - S
 
Phòng 419: phòng đọc chuyên ngành từ vần T - TJ
 
Phòng 526: phòng đọc chuyên ngành từ vần TK - Z
 
 
Quy trình sử dụng phòng đọc:
1. Tra cứu tài liệu trên trang http://libopac.hust.edu.vn/ --> biết được vị trí tài liệu.
2. Xuất trình thẻ sinh viên/thẻ Trung tâm TTTTS tại quầy thủ thư trước khi vào phòng đọc. Đọc kỹ nội quy của Trung tâm TTTTS dán trước cửa phòng đọc trước khi vào.
3. Vào giá tự chọn tài liệu, chỉ lấy 1 cuốn mang ra bàn đọc, đọc xong trả lại bàn để tài liệu cho cán bộ xếp lên giá rồi mới lấy cuốn khác. 
4. Lúc ra về lưu ý kiểm tra lại tài liệu mang theo, tuyệt đối không mang tài liệu phòng đọc ra khỏi Trung tâm Truyền thông và Tri thức số.
 
Clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ:

 
Bạn đọc có thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ vui lòng hỏi trực tiếp cán bộ quản lý.