Lớp hướng dẫn sử dụng thư viện

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin, giúp bạn đọc tìm kiếm  thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất, Thư viện Tạ Quang Bửu thường xuyên mở các lớp miễn phí "Hướng dẫn sử dụng Thư viện hiệu quả".

* Đối tượng tham gia:

-  Toàn thể cán bộ và sinh viên các khóa (đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất) của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

-   Bạn đọc ngoài trường đăng ký sử dụng Thư viện Tạ Quang Bửu

* Hình thức đăng ký:

-  Đăng ký theo cá nhân, nhóm hoặc lớp

-  Địa điểm đăng ký: Phòng 204 - Văn phòng Thư viện Tạ Quang Bửu

-  Thời gian đăng ký:

Sáng:  08h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

* Thời gian và địa điểm học:

Thời gian: Dự kiến tổ chức hàng tuần (lịch cụ thể Thư viện sẽ thông báo sau khi có lớp).

Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu.

Ngoài ra, Thư viện sẵn sàng nhận hướng dẫn cho các lớp hoặc nhóm (từ 20 người trở lên) có nhu cầu đăng ký theo ngày cụ thể phù hợp.

Tiếng Việt