Lớp hướng dẫn sử dụng bộ phận Thư viện - Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất, Trung tâm Truyền thông và Tri thức số thường xuyên mở các lớp miễn phí "Hướng dẫn sử dụng Thư viện hiệu quả".

* Đối tượng tham gia:

-  Toàn thể cán bộ và sinh viên các khóa (đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất) của Đại học Bách Khoa Hà Nội

-   Bạn đọc ngoài trường đăng ký sử dụng Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

* Hình thức đăng ký:

-  Đăng ký theo cá nhân, nhóm hoặc lớp

-  Địa điểm đăng ký: Phòng 204 - Văn phòng Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

-  Thời gian đăng ký:

Sáng:  08h00 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h30

* Thời gian và địa điểm học:

Thời gian: Dự kiến tổ chức hàng tuần (lịch cụ thể Trung tâm TTTTS sẽ thông báo sau khi có lớp).

Địa điểm: Tòa nhà Tạ Quang Bửu.

Ngoài ra, Trung tâm TTTTS sẵn sàng nhận hướng dẫn cho các lớp hoặc nhóm (từ 20 người trở lên) có nhu cầu đăng ký theo ngày cụ thể phù hợp.

Tiếng Việt