Hướng dẫn sử dụng trang Thư viện số

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ và sinh viên khai thác nguồn lực tài nguyên số nội sinh phục vụ công tác nghiên cứu và học tập trực tuyến, Thư viện Tạ Quang Bửu đã cấp quyền đọc toàn văn tài liệu trên trang Thư viện số https://dlib.hust.edu.vn cho tất cả sinh viên, cán bộ ĐH Bách khoa Hà Nội.

Quý bạn đọc tham khảo các Hướng dẫn dưới đây để có thể truy cập và khai thác tài liệu nội sinh tại trang Thư viện số nhanh chóng và hiệu quả 

1- HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP THƯ VIỆN SỐ

2- HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM NHANH TÀI LIỆU THƯ VIỆN SỐ

Thư viện Tạ Quang Bửu đề nghị Quý bạn đọc khi sử dụng tài liệu nội sinh cần trích dẫn tài liệu tham khảo theo đúng quy định.

 

 

Tiếng Việt