SAGE Journals

 • Link truy cập:  SAGE Journals

 • Thời gian truy cập: Tháng 31/12/2023

  • Truy cập vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022
  • Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021 - 2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999
  • Quyền truy cập trực tuyến vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999 sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Phạm vi truy cập: Trong ĐHBKHN và ngoài ĐHBKHN

 • Tài khoản đăng nhập: Mã số sinh viên / Mã số cán bộ của ĐHBKHN (Bạn đọc tham khảo thêm tại Hướng dẫn quản lý tài khoản bạn đọc)

 • Hướng dẫn sử dụng: HD SAGE Journal

Liên hệ hỗ trợ: tvtqb@hust.edu.vn

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số có thể cung cấp toàn văn tài liệu và danh mục tài liệu của CSDL này qua Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. Bạn đọc sử dụng dịch vụ vui lòng gửi Phiếu yêu cầu TẠI ĐÂY