Photocopy

Tiếng Việt

Thư viện phục vụ tất cả nhu cầu in, sao tài liệu cho bạn đọc tại các bộ phận phục vụ. Bạn đọc có nhu cầu sao chép tài liệu, xin liên hệ với quầy thủ thư tại các phòng đọc.

Ngoài ra, bạn đọc có thể gửi yêu cầu sao chụp tài liệu đến địa chỉ email: tvtqb@hust.edu.vn để được Thư viện hỗ trợ.