Thanh toán ra trường

Tiếng Việt

Thủ tục thanh toán ra trường tại thư viện như sau:

 1. Bạn đọc trong diện xét tốt nghiệp (theo DS xét tốt nghiệp từ phòng CTSV)
 • Bước 1: Kiểm tra email Thư viện thông báo về việc trả sách
 • Bước 2: Trả sách đang mượn tại phòng mượn Giáo trình 111 và Sách tham khảo 102 và hoàn tất các thủ tục đền sách hoặc xử lý vi phạm (nếu có)
 • Bước 3: Kiểm tra lại tài khoản mượn sách thư viện tại http://libopac.hust.edu.vn (xem thêm hướng dẫn quản lý tài khoản TẠI ĐÂY)

LƯU Ý: Sinh viên khi trả sách xét tốt nghiệp cần đề nghị trực tiếp với cán bộ thư viện phòng mượn khóa tài khoản thư viện của mình để hoàn tất thủ tục công nợ tại thư viện.

 1. Bạn đọc trong diện thôi học (thanh toán lẻ)
 • Bước 1: Xin Giấy xác nhận thanh toán ra trường tại phòng Công tác sinh viên hoặc Trường / Khoa / Viện chủ quản.
 • Bước 2: Chủ động kiểm tra lại tài khoản mượn sách thư viện tại http://libopac.hust.edu.vn (xem thêm hướng dẫn quản lý tài khoản TẠI ĐÂY)
 • Bước 3: Trả sách đang mượn tại phòng mượn Giáo trình 111 và Sách tham khảo 102 và hoàn tất các thủ tục đền sách hoặc xử lý vi phạm (nếu có) theo nội quy thư viện.
 • Bước 4: Lấy chữ ký và dấu tại phòng mượn Giáo trình 111 để hoàn tất thủ tục thanh toán tại Thư viện.
 1. Trạng thái công nợ Thư viện hiển thị trên Cổng TT Sinh viên HUST như sau:
 • Sinh viên trong diện xét tốt nghiệp hoặc thôi học khi đã hoàn tất thủ tục trên:

 • Sinh viên không trong diện tốt nghiệp hoặc chưa hoàn tất các thủ tục:

Sinh viên sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các dịch vụ thư viện cần đăng kí làm thẻ bạn đọc theo hướng dẫn https://library.hust.edu.vn/vi/node/305