Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

Tiếng Việt

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số triển khai Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu để hỗ trợ bạn đọc tra cứu và tiếp cận các nguồn thông tin có giá trị.

  • Các CSDL được khai thác bao gồm:

1. STD – Tài liệu KH&CN Việt Nam

2. CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

3. ScienceDirect

4. Proquest Central

5.  IG Publishing Ebook

6.  SAGE Premier Journal Collection

7. Proquest Ebook Central

8. Các cơ sở dữ liệu miễn phí khác

  • Bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

Thông tin hỗ trợ tư vấn về Dịch vụ: email tvtqb@hust.edu.vn

Lưu ý:

  • Các CSDL có thể sẽ thay đổi theo thời gian vì mỗi CSDL có thời hạn sử dụng tại HUST là khác nhau. Do đó, Trung tâm Truyền thông và Tri thức số sẽ tra cứu và khai thác trên tối đa các nguồn tài nguyên mà Trung tâm TTTTS có quyền truy cập để cung cấp tới bạn đọc những tài liệu phù hợp nhất.
  • Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí cho tất cả Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên HUST.