Hướng dẫn gia hạn tài liệu

Để gia hạn tài liệu, bạn đọc đăng nhập vào tài khoản của mình tại địa chỉ sau:

http://libopac.hust.edu.vn/

- Để gia hạn tất cả tài liệu: Chọn nút "Gia hạn tất cả" --> tất cả tài liệu đã mượn sẽ được gia hạn

- Để gia hạn một số tài liệu: Chọn các tài liệu cần gia hạn rồi chọn nút "Gia hạn tài liệu đã chọn"

Tất cả tài liệu sẽ chỉ được gia hạn một lần và bạn đọc lưu ý trả tài liệu theo thời gian đã được gia hạn.

 

Mọi thắc mắc về tài khoản bạn đọc xin mời Quý bạn đọc liên hệ theo địa chỉ sau:

Phòng Thông tin Thư mục - P.220A Thư viện Tạ Quang Bửu

ĐT: (024) 32215 3287. Email: tvtqb@hust.edu.vn

Trân trọng

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU

 

Tiếng Việt