Ebrary (Proquest Ebook Central)

Ebrary Academic Complete là nhà xuất bản chuyên sách điện tử thành lập năm 1999 (Mỹ), được sát lập vào ProQuest từ năm 2012. Cơ sở dữ liệu Sách điện tử Proquest Ebook Central (Ebrary Academic Complete) cho phép truy cập trực tuyến tới hơn 225.127 đầu sách điện tử chủ đề Khoa học & Công nghệ - Kỹ thuật – Tự nhiên & Xã hội – Kinh tế & Tài chính, Y học, Xây dựng và các chủ đề liên quan của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Princeton University Press, Taylor & Francis…

Liên hệ hỗ trợ: tvtqb@hust.edu.vn

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số có thể cung cấp toàn văn tài liệu và danh mục tài liệu của CSDL này qua Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. Bạn đọc sử dụng dịch vụ vui lòng gửi Phiếu yêu cầu TẠI ĐÂY