CSDL DÙNG THỬ(TRIAL)

 CSDL DÙNG THỬ (TRIAL) 

  1. CSDL Dùng thử

   1.1 Access Engineering: Cung cấp bộ sưu tập về tài liệu kỹ thuật, giúp người dùng làm việc hiệu quả, tìm kiếm phương tiện giảng dạy và cách sử dụng tài liệu tham khảo phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu.

    1.2 Access Science: Là một bách khoa toàn thư toàn diện bao gồm hơn 8000 bài viết và các bài đánh giá nghiên cứu của tất cả các ngành khoa học lớn.

  1. Thời gian dùng thử: từ ngày 04/04/2024 đến hết ngày 04/05/2024
  2. Tài khoản đăng nhập: Mã số sinh viên / Mã số cán bộ của ĐHBKHN (Bạn đọc tham khảo thêm tại Hướng dẫn quản lý tài khoản bạn đọc)
  3. Phiếu khảo sát và link record buổi HDSD:
  1. Liên hệ hỗ trợ: Bộ phận Phát triển Tài nguyên thông tin

   Email. tuan.nguyenanh1@hust.edu.vn , điện thoại: 0913098368