Thông báo dừng phục vụ tối ngày 17/10/2023

Để phục vụ công tác phun thuốc muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết, Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo: Từ 17h00 ngày 17/10/2023 (thứ 3): Thư viện dừng phục vụ ngoài giờ.

Để phục vụ công tác phun thuốc muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết, Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo:
Từ 17h00 ngày 17/10/2023 (thứ 3): Thư viện dừng phục vụ ngoài giờ.
• Từ ngày 18/10/2023 (thứ 4): Thư viện phục vụ ngoài giờ bình thường tại 04 phòng đọc 402, 411, 419, 526. Thời gian phục vụ:
                      Thứ 2 - thứ 6:      08h00 - 21h00
                      Thứ 7, Chủ nhật:  08h00 - 16h00
Trân trọng thông báo,
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU